Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Webs d'interès Webs d'interès Mapa web Mapa web
Tornar a la pàgina principal Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 29-11-2020
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
ruta L'Ajuntament > Ordenances i reglaments > Ordenança municipal d'activitats i establiments de concurrència pública
Ordenança de pública concurrència

1. Que la present Ordenança MUNICIPAL D’ACTIVITATS I ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA va ser aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 12 d’abril de 2010, va ser sotmesa a informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 106 de 3 de maig de 2007, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4877 de 7 de maig de 2007 i en el diari Regió-7 de 2 de maig de 2007 i al tauler municipal d’edictes, alhora que es va concedir audiència a la Taula de la Construcció del Bages i al Gremi d’Hosteleria i Turisme del Bages i es va elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, al no haver-se presentat reclamacions, per Resolució d’Alcaldia núm. 1170 de 9 d’agost de 2007, i publicat el text definitiu de dita Ordenança al Butlletí Oficial de la Província núm. 224, de 18 de setembre de 2010.

 

2. Que el Ple en sessió del dia 30 de setembre de 2010 va aprovar inicialment la modificació d’aquesta ordenança i es va sotmtre a informació pública mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 18 d’octubre de 2010 (CVE-núm. registre: 022010029405), i en el diari Regió-7 de 7 d’octubre de 2010 i al tauler municipal d’Edictes, i d’acord amb el certificat lliurat per secretaria del qual es desprèn que no hi ha hagut reclamacions ha estat elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i s’ha incorporat els articles modificats al text definitiu de l’ordenança.

Documents
    Ajuntament | Major, 91-93 | 08250 Sant Joan de Vilatorrada |ajuntament@santjoanvilatorrada.cat
Tel. 938 764 040 | Fax 938 764 440 | Contactar administrador | Avís legal | Crèdits | Accessibilitat
Logotip Diputació de Barcelona